Op 17 mei aanstaande bespeelt Huw Lewis het orgel van de gereformeerde kerk aan de Bouwstraat te Ommen

aanvang 19.30 uur toegang gratis.

 

 

 

 

 

Onderstaand bericht is helaas achterhaald. Op dit moment is de toekomst van het Van Raaltehuis zeer onzeker.

 

Het Van Raaltehuis wordt gerestaureerd en krijgt een passende bestemming


Ommen, 12 juli 2017  -Vanmorgen vond de feestelijke ondertekening plaats van een intentieovereenkomst tussen Takman, de Zonnehuisgroep, projectontwikkelaar Coresta en de gemeente Ommen. Hiermee zijn de afspraken m.b.t. het bouwen van een woonzorgvoorziening op het perceel van de firma Takman aan de A.C. Van Raaltestraat vastgelegd. De voormalige Theologische School krijgt een plek in de plannen- Huis van ontmoeting- Daar waar verleden en heden elkaar ontmoeten, maar ook de plek van ontmoeting tussen bewoners van het nieuw te bouwen zorgcomplex en de Ommer samenleving. Het Van Raaltehuis zal door zowel de Zonnehuisgroep als door de Stchting Van Raaltehuis worden gebruikt. De Stichting Van Raaltehuis is blij met deze ontwikkeling en verheugt zich op de samenwerking met de Zonnehuisgroep.

 

In Ommen staat aan de dr. A.C. van Raaltestraat een oud vervallen pand, in de volksmond bekend als het Van Raaltehuis. Voor dit huis vragen wij, de Stichting Van Raaltehuis, graag uw bijzondere aandacht.

In de jaren 40 van de 19e eeuw was het Van Raaltehuis een Theologische School, waar door Dr. A.C. van Raalte  predikanten werden opgeleid voor de  net ontstane afgescheiden kerk. Dr. Van Raalte was een van de eerste predikanten van de afgescheiden kerk en stichtte in Overijssel verscheidenen afgescheiden kerken.

In Ommen werden in die jaren in het bewuste Van Raaltehuis enkele tientallen predikanten opgeleid, waarmee het voortbestaan van de Afgescheiden kerk werd gewaarborgd. Ommen was dus een tijd lang "universiteitsstad".

Na een periode van vijf jaren werd de opleiding verplaatst naar Arnhem. Dominee Van Raalte verhuisde mee, om twee jaren later  met een aantal geloofsgenoten, onder andere ook uit Ommen, naar de Verenigde Staten te trekken. Daar stichtte hij de stad Holland in de staat Michigan. Tevens was hij  daar  de grondvester van Hope College.

Het Van Raaltehuis, een uniek pand in Ommen, maar ook in Overijssel en daarmee een uniek stuk geschiedenis, dreigt te verdwijnen.  Een belangrijke periode in de geschiedeins waarin lokale, nationale en internationale geschiedenis bij elkaar komen, dreigt in het vergeetboek te raken. Voor het pand is een sloopvergunning aangevraagd door de huidige eigenaar. De sloopvergunning is inmiddels verleend, maar de eigenaar is bereid deze niet te effectueren, mits er een oplossing komt voor zijn uitbreidingsprobleem. De bezitter van het pand, een ijzerwarenwinkel, wil het betreffende pand wel verkopen, maar alleen in combinatie met zijn aangrenzende winkel, zodat hij een nieuwe start kan maken op het industrieterrein.

De stichting Van Raaltehuis probeert met een gezamenlijke inspanning het huis en daarmee een prachtig stuk cultureel erfgoed te bewaren voor de toekomst.