Van Raaltehuis Ommen blijft toch behouden

Takman IJzerwaren in Ommen viert het honderdjarig bestaan nog net op de huidige locatie aan de Van Raaltestraat in Ommen. In de loop van volgend jaar moet het familiebedrijf een nieuw onderkomen krijgen op bedrijventerrein De Rotbrink in Ommen. 

 

Aan de Van Raaltestraat kan vervolgens een nieuwe woonzorgvoorziening gebouwd worden. Bedoeling is dat de Zonnehuis Groep IJssel-Vecht uit Zwolle zorg gaat bieden aan de bewoners die in de voorziening komen. De nieuwbouw van de beoogde 23 appartementen rondom een veilige binnentuin wordt gerealiseerd door de Eindhovense projectontwikkelaar Coresta. 

Dementie

Volgens directeur Peter Schiphorst is uit onderzoek van Coresta gebleken dat er met name in de Oostelijke regio van het land grote behoefte is aan woonvoorzieningen voor ouderen met dementie. ,,Wij willen in Ommen mooie appartementen ontwikkelen, waar mensen ook met zijn tweeën kunnen wonen, zodat echtparen niet gescheiden hoeven worden als een van beiden intensieve zorg nodig heeft."

Voor Ommen, en met name voor de Stichting Van Raaltehuis, betekent het een enorme opluchting. Ook voor Rudi en Heidi Takman, want de afspraken met Coresta en de Zonnehuis Groep maken het mogelijk het vervallen Van Raaltehuis te behouden. Ooit was de sloopvergunning al afgegeven toen het bedrijf Takman, eigenaar van het historische pandje,  op de huidige locatie wilde gaan uitbreiden. Dat ging ook ondernemer Takman aan het hart, vandaar dat hij het geduld heeft kunnen opbrengen om te wachten tot er een nieuwe mogelijkheid ontstond om zijn bedrijf uit het krappe centrum van Ommen te verplaatsen. ,,In 1996 hebben we voor de laatste keer verbouwd en is de winkel verdrievoudigd. Ik dacht het daarmee tot mijn pensioen te kunnen uitzingen, maar we groeiden veel te hard."

Theologische school

Het Van Raaltehuis is de voormalige theologische school waar van 1839 tot en met 1844 Dr. A.C. van Raalte predikanten opleidde voor de toen net ontstane afgescheiden kerk. Het Van Raaltehuis wordt gerenoveerd en gaat dienst doen als ontmoetingsplek en museum. Voor Jan Heijink, voorzitter van de Van Raaltestichting, een enorme opluchting. ,,We moeten nu natuurlijk financiën gaan organiseren. We denken aan een crowdfundingsactie. Daarvoor willen we ook naar Holland in Michigan in de Verenigde Staten." In deze stad, gesticht door dominee Van Raalte, hoopt de stichting gulle weldoeners te vinden voor de kosten die gemoeid zijn bij renovatie en inrichting van het Van Raaltehuis. Heijink: ,,Dat gaat dan ook een functie krijgen voor de cliënten in de woonvoorziening. Het verbindt straks de geschiedenis met het heden en de cliënten met de Ommenaren."

Woensdagmorgen is een intentieovereenkomst ondertekend door Takman, Schiphorst, Joke Mengerink van de Zonnehuis-Groep en wethouder Ko Scheele namens de gemeente. ,,Het moet raar lopen wil het nog afketsen", zegt Schiphorst. ,,We gaan nu de plannen verder uitwerken voordat er definitieve koopcontracten getekend worden."

 

OMMEN – De kans dat het Van Raaltehuis in Ommen blijft behouden is groter geworden nu een nieuwe bestemming voor het pand is gevonden.

KF025a-1bwd.jpgEen foto uit 1983 van het Van Raaltehuis genoemd naar predikant A.C. van Raalte (insteek rechts boven).
Foto: OudOmmen

Het gaat om de invulling van een kleinschalige woonzorgvoorziening in combinatie met de locatie van de naastgelegen ijzerwarenwinkel van Takman, die afgebroken gaat worden. Het vervallen huisje aan de dr. A.C. van Raaltestraat staat al jaren leeg met een ongewisse bestemming. Takman, eigenaar van het Van Raaltehuis heeft samen met de Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, projectontwikkelaar Coresta en de gemeente een overeenkomst getekend, waarbij alle partijen zich uitspreken alles te doen om tot een haalbaar plan te komen voor de bouw van een woonzorgcomplex, waarbij het Van Raaltehuis behouden blijft. Voor de gemeente gaat het met name om een bestemmingsplanwijziging die de bouw mogelijk maakt van een complex met circa 23 wooneenheden rond een binnentuin. Het woon- en zorgcomplex is bedoeld voor ouderen die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen. Zij kunnen gebruik maken van zorg van de Zonnehuisgroep vanuit de nabijgelegen locatie De Hoekstee.

Renovatie
Dankzij deze ontwikkeling kan de voormalige theologische school behouden blijven. De intentie is om dit karakteristieke gebouw te renoveren zodat het dienst kan doen als ontmoetingsplek en museum. Daarmee wordt het Van Raaltehuis het kloppend hart van de woonzorgvoorziening. De stichting Van Raaltehuis die zich onder andere inzet voor behoud van het gebouw is bij de plannen betrokken. Takman wil zijn bedrijf verplaatsen naar bedrijvenpark De Rotbrink. Hier heeft Takman de ruimte om verder te groeien. De Stichting Van Raaltehuis is blij met deze ontwikkeling en verheugt zich op de samenwerking met de Zonnehuisgroep. Het was al lange tijd bezig het huisje te bewaren, te renoveren en te zoeken naar een herbestemming om daarmee een prachtig stuk cultureel en historisch erfgoed te bewaren voor de toekomst. 

Afscheiding
Dominee Albertus Christiaan van Raalte (1811-1876) was betrokken bij de Afscheiding in 1834 en leidde in Ommen predikanten op. Hij was een van de eerste predikanten van de afgescheiden kerk. Zijn vriend en zwager Brummelkamp leidde in Arnhem studenten op. Hij vroeg Van Raalte in 1844 om in Arnhem de krachten te bundelen. Van Raalte stemde daarmee in en verliet Ommen. Hij keek zijn verdere leven met genoegen op zijn Ommer periode terug. De slechte economische toestanden en de kerkelijke vervolgingen brachten veel Afgescheidenen op het idee te emigreren naar Amerika. Van Raalte bevorderde de emigratie naar Amerika. Hoewel hij in Ommen mede eigenaar was van een steenfabriek, vertrok ook Van Raalte in 1847 samen met een grote groep geloofsgenoten, onder andere ook uit Ommen naar Amerika, naar de staat Michigan. Hier stichtte hij de stad Holland. Tevens was hij in 1851 de grondvester van een christelijke academie, nu nog steeds bekend staand als Hope College.

Bron: Harry Woertink – 13 juli 2017